İdari Şartname

Mart 25, 2022

Sunulan Geçici Teminat Mektuplarının Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı ve standart forma uygun olduğu görülmüştür.
Mart 19, 2022

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Başlıklı 25.1’inci Maddesinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Düzenlendiği İddiası

Tip sözleşmedeki teklif fiyata dahil olan giderler ile ihaleye ait idari şartnamenin bir farkı yoktur ve yapılan düzenleme mevzuata uygundur ve iddia yersizdir.
Mart 15, 2022

İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası

İdari Şartname’nin 12. maddesine göre söz konusu yerin ve fiziki imkanlarının önden incelenip harcanacak kaynaklara dair bir tahminde bulunulması gerekmektedir
Mart 9, 2022

Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası

Sunulan geçici teminat mektuplarındaki idare adı ve ihale konusu iş İdari Şartnameyle uyumlu yazıldığından,mektupların söz konusu ihale için olduğu görülmüştür.