isteklilere tebliğ usulü

Şubat 12, 2020

İlgililer Açısından Hak Doğuracak Ve Hukuki Durumlarında Değişiklik Meydana Getirecek İşlemlerde Bildirim Zorunluluğu Bulunduğu, İhale Komisyonu Kararının İstekliler Huzurunda Açıklanmasının Bildirim Olarak Kabul Edilemeyeceği

Karar No              : 2017/MK-485 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/157728 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama Ve […]