Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mayıs 23, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler
Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6
Mayıs 27, 2022