Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6

benzer iş
Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası
Mayıs 24, 2022
ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi
Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı
Mayıs 27, 2022