Yüklenicinin Sözleşme Kapsamında Yaptığı İmalâtlarla İlgili Olarak Talepte Bulunabilmesi İçin Söz Konusu Şartnamenin 40 Ve 41. Maddelerine Göre Hakediş Raporunun “İdareye Verilen … Dilekçemde Yazılı İhtirazi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalaması Gerekir