Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Esas Alınan Motorin Fiyatının EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayınlanan Ve İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasında Geçerli Olan Akaryakıt Fiyatlarının Altında Olduğu