Kamu İhale Kurumunun Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği