YEMEK İHTİYACI REVİZE EDİLDİĞİNDE BU DURUM İŞ EKSİLİŞİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Tek Dilekçe İle Birden Fazla İhaleye Başvuruda Bulunulamaz
İŞE ZAMANINDA BAŞLAMAMA CEZASI HAKKINDAKİ DÜZENLEMENİN HİZMET ALIM TİP SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIĞI
Haziran 27, 2024
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
İŞE SÜRESİNDE BAŞLANMAMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ
Haziran 29, 2024