İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası

Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası
Mart 9, 2022
Teknik Şartname ve Gramaj Listelerindeki Farklılığın Zeyilname İle Giderilmesi
Mart 17, 2022