Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası