Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası

İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası
Mart 9, 2022
İdari Şartnamede Aylık Tüketilecek Elektrik, Su ve Doğalgaz Miktarlarının Düzenlenmesi Gerektiği İddiası
Mart 15, 2022