Sunulan Bilanço Bilgilerinin Şartnamede İstenilen Şartları Taşımadığı İddiası

İhale Konusu İş Veya İşin Bölümleriyle Nitelik Ve Büyüklük Bakımından Benzerlik Göstermesine Karşın İdare Tarafından Benzer İşin Reddedilmesi
Eylül 7, 2021
İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir
Eylül 9, 2021