İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir

Sunulan Bilanço Bilgilerinin Şartnamede İstenilen Şartları Taşımadığı İddiası
Eylül 8, 2021
ihaleyi Yapan idare, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorundadır
Eylül 10, 2021