Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir

İsteklinin Teklif Yapısı İle Yaklaşık Maliyet Arasında Yüzde 90 İla 110 Arasında Uyumluluk Olması Halinde Puan Alınacağına Dair Düzenlemesi Rekabet İlkesine Aykırlık Taşımamaktadır
Eylül 14, 2021
Teklifin Geçerliliğinin Sözleşmeye Davet Yazısında İmza İçin Verilen Süreden Kısa Olması
Eylül 16, 2021