Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir