Teknik Şartnamede İstenilen Belgeler için Yeterlik Tablosunda Ayrı Satır Açılmayarak İhale Dökümanının Kendi İçerisinde Çelişkiler İçermesi

ihaleyi Yapan idare, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorundadır
Eylül 10, 2021
Şikâyete Yol Açan Durumun Farkına Varıldığı Tarihi İzleyen On Gün İçinde İdareye Şikâyet Başvurusunda Bulunulması Gerekir
Eylül 13, 2021