Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası