Dosya Kanun Yolu İncelemesine Gönderildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesi

Ortak Girişim Beyannamesinin Aslı Veya Onaylı Örneği Yerine Fotokopisinin İbrazı Suretiyle İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması
Haziran 10, 2021
Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası
Haziran 10, 2021