İsteklilerden “C30/37 Hazır Beton Harcı” Girdisi İle İlgili Olarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Olarak Sadece Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ve Tutanağın Düzenlenmesine Esas Olan Faturaların İstenildiği

Aşırı Düşük Teklif – Açıklama İstenilmeyen Kalemler İçin Öngörülen Bedel
Mayıs 19, 2021
Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Alt Analiz Girdilerinin Açıklanmasının Gerekli Olmadığı
Mayıs 21, 2021