Önemli Teklif Bileşenlerinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Açıklanmaması Nedeniyle İdare Tarafından Açıklamanın Kabul Edilmemesi – Danıştay Kararı

Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi İhalesi – Kalite Ve Standarda İlişkin Olarak Sunulan Belgelerin Mevzuatta Belirlenen Usule Göre Sunulması
Şubat 14, 2020
YAPIM İŞLERİ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMASI NEDİR VE NASIL AÇIKLANIR?
Şubat 17, 2020