Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Girdilerin Temininin Ne Suretle Yapılacağına Dair Bir Açıklama Yapılmaması

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunduğu Açıklamaların Bir Bütün Olarak Ele Alınmamış Olması
Mayıs 28, 2021
İş Deneyim – Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma
Mayıs 29, 2021