İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmış Olmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

Teklif Geçerlilik Süresinin, Teklif Ve Geçerlilik Koşulları Değiştirilmemek Ve İsteklilerin Kabulü Şartıyla En Fazla İhale Dokümanında Belirtilen Teklif Geçerlilik Süresi Kadar Uzatılabileceği
Nisan 30, 2021
Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin J Bendi Uyarınca Depozito Yönetim Sistemi Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Mayıs 3, 2021