İhale Konusu Hizmette Kullanılmak Üzere Teklif Edilen Araçların Teknik Şartname’de Yer Verilen “Arka Kapı Camlarının Otomatik Olması” Şartını Sağlamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği