Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması