Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Eksik Olması

Kurulun Başvuruyla İlgili Tüm Hususları İncelememiş Olması
Nisan 27, 2021
Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması
Nisan 28, 2021