İhale Komisyonu Ve İhale Yetkilisinin İhale Üzerindeki Yetkileri

Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması
Nisan 28, 2021
Teknik Şartname Maddesinde Yer Alan Düzenlemenin İhaleyi Yapan İdarenin Kendi İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Ve İhale Konusu İşin Niteliği Göz Önünde Bulundurularak İhale Konusu İşin Uygun Şartlarda Yürütülmesi Amacıyla Yapılmış Olması
Nisan 29, 2021