Şikayet Hakkının Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Eden İstekliler Ve İstekli Olabilecekler Tarafından Kullanılabileceği