Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması

Teknik Şartname’deki Sağlık-Net Sistemine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemelerin Mevzuata Aykırı Olması
Haziran 19, 2021
İhalede Geçerli Teklif Kalmaması Nedeniyle İhalenin İptali
Haziran 22, 2021