Başvuru Sahibi Tarafından Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihini İzleyen 10 Gün İçinde İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gerektiği

Yaklaşık Maliyete Karşı Olan İddiaların İhale Tarihinden İtibaren On Gün İçinde İleri Sürülmesi Gerektiği
Mayıs 4, 2021
Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması
Mayıs 6, 2021