İstekli Tarafından Sunulan Belgenin Akreditasyonunun Bulunmadığı İddiası

Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası
Ocak 19, 2022
İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması
Ocak 19, 2022