İsteklilerin Sunması Gereken TS 8985 Belgelerinin Aktif Olmadığı İddiası

Sunulan İş Deneyim Belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci Maddesinde İstenen Tutarı Karşılamadığı İddiası
Aralık 9, 2021
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi
Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası
Ocak 19, 2022