İş Deneyim Belgesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Olması Şartını Sağlamaması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Poliçedeki Teminat Tutarının Teknik Şartnamede İstenileni Karşılamadığı İddiası
Nisan 20, 2021
Bilanço Belgelerinin Mevzuatta Yer Alan Şartları Sağlamadığı İddiası
Nisan 21, 2021