Eylül 2, 2019

İş Deneyim Belgesinin Şirket Birleşmeleri Durumunda Kullanılması Durumu – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-260 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/7424 İhale Kayıt Numaralı “Edremit-Gevaş Ayr. Devlet Yolu (Km:4+500-13+300)Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı(Bsk) İşleri İkmal İnşaatı Yapım İşi” […]