Eylül 14, 2021

İsteklinin Teklif Yapısı İle Yaklaşık Maliyet Arasında Yüzde 90 İla 110 Arasında Uyumluluk Olması Halinde Puan Alınacağına Dair Düzenlemesi Rekabet İlkesine Aykırlık Taşımamaktadır

isteklinin teklif yapısı ile yaklaşık maliyet arasında yüzde doksan ila yüz on arasında uyumluluk olması halinde puan alıncağına dair düzenlemesi rekabet ilkesine aykırılık taşımamaktadır
Temmuz 24, 2019

Kamu İhale Hukukunun Temel İlkeleri

Kamu ihtiyaçlarını karşılamak sorumluluğu taşıyan idareler mal, hizmet ve yapım işlerini ihale etmek suretiyle hareket ederler. Temel saik, uygun zamanda, makul fiyat karşılığında ve talep edilen […]