İhale Danışmanlığı İstanbul

Temmuz 11, 2021

İhale Tarihinden Önce Bir Belgeye “Aslı İdarece Görülmüştür” Şerhi Düşülmesinin O Belgenin Yeterlik Kriterini Sağladığı Anlamına Gelmediği

İhale Tarihinden Önce Bir Belgeye “Aslı İdarece Görülmüştür” Şerhi Düşülmesinin O Belgenin Yeterlik Kriterini Sağladığı Anlamına Gelmediği Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale […]
Temmuz 10, 2021

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceği

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceği Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü […]
Temmuz 9, 2021

İhale Komisyonunun Mevzuata Uygun Olarak Oluşturulmadığı İddiası

İhale Komisyonunun Mevzuata Uygun Olarak Oluşturulmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç […]
Temmuz 8, 2021

Sözleşmenin Kanuni Süreler Dikkate Alınmadan İmzalanmış Olması

Sözleşmenin Kanuni Süreler Dikkate Alınmadan İmzalanmış Olması Karar No              : 2021/UH.II-1292 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/142305 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2021 Yılı 32300 Ton […]
Temmuz 6, 2021

05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20/06/2021 tarihli ve 31517  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu […]
Haziran 29, 2021

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık Tespit Belgesinin Sunulmasının Gerekmediği

İş Denetleme Belgesi Sunulmadığından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartların Korunduğunu Gösteren Ortaklık […]
Haziran 28, 2021

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı

İş Ortaklığını Oluşturan Şirketlerin Anonim Şirket Olmadığından  Pay Defterinin De Sunulmasına Gerek Bulunmadığı Karar No              : 2021/UY.II-1177 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/756882 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ-Arıcak Deştek […]
Haziran 25, 2021

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği

İhalede Tek Geçerli Teklifin Kalmasının Rekabetin Oluşmadığı Anlamına Gelmeyeceği Karar No              : 2021/UH.II-1160 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/156034 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Hizmet Binasında Kullanılan Kameraların Yönetim […]
Haziran 24, 2021

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu

İhale Komisyonu Dışında Başka Bir Kişiye Teknik Değerlendirme Yaptırılması Ve İhalenin Söz Konusu Kısımlarında Bu Teknik Değerlendirmelere İstinaden Nihai Bir Karara Varılmış Olmasının Kamu İhale Mevzuatına […]