Mayıs 28, 2019
Bütçe Eğitimi

Yapım İşlerinde Uygulanacak Yeni Fiyat Farkı Esaslarının Getirdiği Temel Değişiklik ve Yenilikler

Nisan – Mayıs, 2014 Yaşar Gök İhale Makale Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi A. GİRİŞ Fiyat farkı uygulamalarıyla ilgili husus, taşıdığı önem […]
Mayıs 28, 2019

Hizmet İhalelerinde Mecburi Bir Öneri: Revize Birim Fiyat veya Kalem Bazında İş Artışı

Nisan – Mayıs, 2014 Dr. Ferhat GÜNDÜZ İhale Makale Dr. Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ İhtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması […]
Mayıs 28, 2019

Hizmet Alımlarında Kabul İşlemleri

Nisan – Mayıs, 2014 Murat ARAPGİRLİ İhale Makale Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı 1. GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na[i] (KİK) göre ihale edilen hizmet alımları bir sözleşmeye bağlanır. […]
Mayıs 28, 2019

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Nisan – Mayıs, 2014 Salim DEMİREL İhale Makale Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi 1.  GENEL OLARAK Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı […]
Mayıs 28, 2019
benzer iş

Ortak Girişimin Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru ve Dava Ehliyeti

Nisan – Mayıs, 2014 Erkan ÖZDEMİR İhale Makale Erkan ÖZDEMİR Kamu İhale Uzmanı Giriş[i] Kamu ihalelerinde rekabetin giderek artması isteklileri yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği yapmaya yöneltmektedir. […]
Mayıs 28, 2019

İdarelerimize Duyurulur: Son 4 Ay Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranlarını Fazla Ödemiş Olabilirsiniz

Nisan – Mayıs, 2014 Hilmi Bahadır BARÇIN İhale Makale Hilmi Bahadır BARÇIN Sayıştay Başdenetçisi GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun idare sistemimize hediye ettiği önemli uygulamalardan birisi […]
Mayıs 28, 2019
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde, Teknik Şartnamede Yeterlik Kriterlerine Yer Verilmesi Durumu

Nisan – Mayıs, 2014 Serdar GÜNBAY İhale Makale Serdar GÜNBAY Kamu İhale Uzmanı GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde, “İhale  konusu mal veya […]
Mayıs 28, 2019

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sonra Hazırlanacak Olan Stratejik Planlar

Nisan – Mayıs, 2014 Hamdi GÜLŞEN İhale Makale Hamdi GÜLŞEN Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü Kamu idarelerinde etkili ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, mali ve idari […]
Mayıs 28, 2019
Dönem Sonu İşlemleri

Mevzuat, Devlet Muhasebesi İlişkisi ve Devlet Muhasebesi Eğitiminde Mevzuatın Önemi Önemi

Nisan – Mayıs, 2014 Mesut HASTÜRK İhale Makale Mesut HASTÜRK Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü             I.      GİRİŞ Ülkemizde son on yıl, […]