Elektronik İhale

Haziran 15, 2021

İstekli Tarafından Yeterli Olduğuna İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilip Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olarak Sunulmayan Ve Sonradan Güncellenme İhtiyacı Doğan Faaliyet İzin Belgesi Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesinin Yapılamayacağı

istekli tarafından yeterli olduğuna ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilip belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmayan ve sonradan güncellenme ihtiyacı doğan faaliyet izin belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılamayacağı
Ekim 11, 2019

Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Kullanım Kılavuzu

Elektronik ihalelerde fiyat dışı unsur kullanım kılavuzu EKAP üzerinden yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.