Teknik Bilirkişi Görüşüne Başvurulması

Temmuz 29, 2019

Ürünlere İlişkin İncelemenin Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olması Nedeniyle İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-207 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/604715 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin 8 Kalem Diyaliz Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM […]