Mayıs 22, 2019

Yapım İşlerinde Uygulanacak Yeni Fiyat Farkı Esaslarının Getirdiği Temel Değişiklik ve Yenilikler

01 Nisan 2014 yasaldayanak.com.tr Sayıştay Uzman Denetçisi Yaşar Gök tarafından yazılmıştır. A. GİRİŞ Fiyat farkı uygulamalarıyla ilgili husus, taşıdığı önem nedeniyle hem 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hem de […]
Mayıs 22, 2019
Dönem Sonu İşlemleri

Hizmet İhalelerinde mecburi bir öneri: Revize Birim Fiyat ya da Kalem Bazında İş Artışı

01 Nisan 2014 yasaldayanak.com.tr Sayıştay Uzman Denetçisi Dr. Ferhat Gündüz tarafından yazılmıştır. 1. GİRİŞ İhtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle gerçekleştirilen ihalelerde, ihale konusu […]
Mayıs 22, 2019

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden Sonra Hazırlanacak Olan Stratejik Planlar

01 Nisan 2014 yasaldayanak.com.tr E. Muhasebat Başkontrolörü Hamdi Gülşen tarafından yazılmıştır. Kamu idarelerinde etkili ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, mali ve idari yapıların daha iyileştirilmesi, kamu kurumlarında […]