Ekim 14, 2021

İş Deneyim Belgesinin Sağlaması Gereken Asgari Tutarı Sağlamadığı Ve Mevzuatta Belirtilen Şekilde Düzenlenmediği İddiası

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu tutarın benzer işe ilişkin iş deneyiminin asgari tutarı karşıladığı anlaşılmaktadır.
Eylül 7, 2021

İhale Konusu İş Veya İşin Bölümleriyle Nitelik Ve Büyüklük Bakımından Benzerlik Göstermesine Karşın İdare Tarafından Benzer İşin Reddedilmesi

ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesine karşın idare tarafından benzer işin reddedilmesi
Nisan 8, 2021

İhaleye Konu Yapım İşinin Mal Ve Hizmet Kalemlerinin Birleşiminden Oluşan Daha Kompleks Bir İş Olduğu, Üst Yapı İmalatları Alanında Da Tecrübe Sahibi Olmayı Gerektirdiği Ve Bu Hâliyle Davacı Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle Kapsamlarının Farklı Olduğu

Üst Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi ve Benzer İş Değerlendirilmesi İhale Uzmanı Tarafından Yapılmıştır
Ağustos 16, 2019

Özel sektöre iş deneyim, sözleşmede belirtilen iş yerinde çalışan tam zamanli personelin (varsa) sigorta belgeleri üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir.

Karar No              : 2017/UH.I-2488 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/278157 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Şahinbey İlçesinden Taşınacak 9 Taşıma Merkezine 177 Gün Süreyle Öğle Yemeği […]