Nisan 8, 2021

İhaleye Konu Yapım İşinin Mal Ve Hizmet Kalemlerinin Birleşiminden Oluşan Daha Kompleks Bir İş Olduğu, Üst Yapı İmalatları Alanında Da Tecrübe Sahibi Olmayı Gerektirdiği Ve Bu Hâliyle Davacı Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle Kapsamlarının Farklı Olduğu

Üst Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi ve Benzer İş Değerlendirilmesi İhale Uzmanı Tarafından Yapılmıştır
Ağustos 16, 2019

Özel sektöre iş deneyim, sözleşmede belirtilen iş yerinde çalışan tam zamanli personelin (varsa) sigorta belgeleri üzerinden tevsik edilmesi gerekmektedir.

Karar No              : 2017/UH.I-2488 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/278157 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Şahinbey İlçesinden Taşınacak 9 Taşıma Merkezine 177 Gün Süreyle Öğle Yemeği […]