Mayıs 28, 2019

Kamu Kurumlarında Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakları

Haziran – Temmuz , 2014 Cumhur Sinan ÖZDEMİR İhale Makale Cumhur Sİnan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi       1.       GİRİŞ Anayasa’nın 50’nci maddesine […]
Mayıs 28, 2019
5018 sayılı KMYKK Eğitimi

Hesap Verme Sorumluluğu Kapsamında Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Değişikliği

Haziran – Temmuz , 2014 Mesut HASTÜRK İhale Makale Mesut HASTÜRK Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu günümüzde hala tartışılan, uygulanmasında problemler yaşanan ancak […]
Mayıs 28, 2019

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Getirilen Yenilikler

Haziran – Temmuz , 2014 Hamdi GÜLŞEN İhale Makale Hamdi GÜLŞEN Maliye Bakanlığı Muhaasebat Başkontrolörü 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması […]
Mayıs 28, 2019
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Ülkemizdeki Şehir Hastanelerinin Dayandığı Model: Kamu Özel Ortaklığı

Haziran – Temmuz 2014 Hilmi Bahadır BARÇIN İhale Makale Hilmi Bahadır BARÇIN Sayıştay Başdenetçisi GİRİŞ: 2011 yılı genel seçimlerinden günümüze sürekli olarak gündemde tutulan konulardan birisi şehir […]
Mayıs 28, 2019
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

İlaç Alımlarında Fiyat Farkı Uygulaması

Haziran – Temmuz , 2014 Dr. Bülent BÜBER İhale Makale Dr. Bülent BÜBER Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı Grup Başkanı 1. GİRİŞ[1] 1.1. Bu makalede, 4734 sayılı […]
Mayıs 28, 2019

Hizmet Alımlarında İşçilere Karşı Ayrımcılık Uygulamaları

Haziran – Temmuz , 2014 Murat ARAPGİRLİ İhale Makale Murat ARAPGİRLİ Kamu İhale E. Uzmanı 1. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nun[1] (İK)5’inci maddesinde işverenin işçilerine karşı eşit davranma ilkesi […]
Mayıs 28, 2019

Yapım İşleri Sözleşmelerinde Gecikme Cezası Uygulaması

Haziran – Temmuz 2014 Salim DEMİREL İhale Makale Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi 1. GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun aşırı düşük teklif sorgulaması kurgusunun yeniden dizaynı ve […]
Mayıs 28, 2019
Kamu İhale Kurumu Duyuru

Sosyal Güvenlik Sisteminde Belediye Başkanları

Haziran – Temmuz, 2014 Nergis ŞİMŞEK İhale Makale Nergis ŞİMŞEK Kamu Yönetimi Uzmanı SGK Şube Müdürü I. GİRİŞ Ülkemizde yerel seçimler 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli […]
Mayıs 28, 2019

Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

Haziran – Temmuz, 2014 Dr. Ferhat GÜNDÜZ İhale Makale Dr. Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ Getiriliş gayesi açısından faydalı olmakla beraber uygulaması göz önüne alındığında, […]