Eğitim Hizmetleri

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer’i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse özel sektör şirketlerinde bu değişikliklere ayak uydurulabilmesi için sürekli eğitim modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açısı gerçekleştirilen ile düzenli ve etkili bir eğitim sürecinin başarıda istikrarı sağlayacağı kuşkudan uzak bir gerçektir.

Ağustos 28, 2021

İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır

ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin komisyon kararlarının onaylanıp onaylanmaması konusunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu açık olup, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir
Ağustos 26, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

İhale Konusu İş Tutarının İş Deneyim Belgesi Üzerinden Tespit Edilemediği Hâllerde, İhale Konusu İş Tutarının Tespit Edilebileceği Bilgi Ve Belgelerin Başvuru Veya Teklif Kapsamında Sunulması Zorunludur

ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur
Ağustos 16, 2021
benzer iş

Teklif Verilen Tarihte Bir Yıl İçin Alınan KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İle Kasko Sigortası Teklifinin İhale Süresi İle Çarpılması Sonucu Çıkan Tutarla Aşırı Düşük Açıklaması Yapılması

sigorta teklifleri genellikle yıllık olarak düzenlendiği ve bazı rizikolar içerdiği için sigorta şirketleri daha uzun süreli teklif vermekten kaçınabilir
Ağustos 13, 2021

İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İsteklilere Gönderilen Ve İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenmiş Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarların İsteklilerce Değiştirilemeyeceği

analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarıının kabul edilemeyeceği açıktır
Ağustos 9, 2021

Teknik Şartnamedeki Hükmün Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Şartı Olmaması Nedeniyle Teklifinin Bu Gerekçeyle Reddedilmesinin Mevzuata Uygun Olmadığı

teknink şartnamede yazılı olan hükmün aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine dair bir şartı olmamasından dolayı teklifin bu sebeple reddedilmesinin mevzuata uygun olaması