Mayıs 17, 2019

Hukuki Görüş Hazırlanması Hizmetleri

Günümüzde İhale mevzuatının gerek kanun koyucu gerekse düzenleyici ve denetleyici kurum olan Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı düzenlemeler ile karmaşık bir hal aldığı açıktır. Soyut […]
Mayıs 17, 2019

Aşırı Düşük Teklif Savunma Hazırlama Hizmetleri

Kamu ihale mevzuatı istekli tarafından sunulan teklifin işin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak mali verilere sahip olması noktasında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sistemi’ni ortaya koymuş olup […]
Mayıs 17, 2019

Uyuşmazlık ve Şikayet Süreçleri

Kamu hukukunun niteliği gereği karmaşık ve yoruma dayalı olan idari uyuşmazlıklarda kurumunuzu en kısa sürede çözüme ulaştıracak araç bilgi ve tecrübedir. Kamu ihale hukuku gibi şekli […]
Mayıs 17, 2019

Teklif Dosyası Hazırlanması Hizmetleri

İhale sisteminde istekliler tarafından ihaleye sunulan teklif bir noktada isin kaderini tayin etmektedir. Teklif fiyatın belirlenmesi firma takdirinde olmakla birlikte teklif zarfının içine konulan bütün evrakların […]
Mayıs 17, 2019

Proje Bazlı İhale Danışmanlığı

Şirketlerin çalışma şekilleri gereği yıllık ihale danışmanlığı hizmeti kadar kapsamlı bir hizmete ihtiyaçları bulunmadığı durumlarda, özellikle belli bir projenin ihale hukuku ile ilgili kısmının uzman kişilerce […]
Mayıs 17, 2019

Yıllık İhale Danışmanlığı

Yıllık ihale danışmanlığı; idarelerimizin mali yıl içerisinde hazırlayacağı ihalelerde ihtiyaç listesinden kabul aşamasına kadar tüm sürecin takip edilerek sürekli mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmasını teminen sunduğumuz […]