Eylül 15, 2021

Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir

fiyat teklifi ile fiyat teklifine dayanak teşkil eden tutanak arasında uyumsuzluk varsa bu değerendirme dışı bırakılma sebebidir
Temmuz 28, 2021

Ortaklık Oranlarının Teyidinin Yapılamaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

ortaklık oranlarının teyidinin yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
Ekim 7, 2019

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eksiksiz Doldurulması

Karar No              : 2019/UH.II-315 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/486722 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, […]
Eylül 25, 2019

Davacıların Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunun İhaleye Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkını Engellemeyeceği

Karar No              : 2019/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/78621 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Devlet Ve İl Yollarında İdare Malı Soğuk Yol Çizgi Boyası […]
Eylül 23, 2019

İsteklinin Teklifinin Ekonomik Ve Mali Yeterlik İle İş Hacmi Şartlarını Sağlamaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-237 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/439384 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Kepez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]
Ağustos 30, 2019

İsteklinin T.C. Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olması Nedeniyle İdarece Bu Eksikliğin Tamamlatılması Yoluna Gidilmesi Gerekirken Davacı Şirketin Teklifinin Doğrudan Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2019/MK-268 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/494951 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10Bölge Müdürlüğü Devlet Ve İl Yollarında, Rize – Artvin İllerinde Kullanılmak Üzere Emülsiyon Asfalt […]