Mayıs 22, 2019
Aşırı Düşük Sorgulama Eğitimi

Fiyat Farkı Eğitimi

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer’i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse […]
Mayıs 22, 2019

Kamu İhale Eğitimi-

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer’i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse […]
Mayıs 22, 2019
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

Özel sektör firmaları için ihalelere teklif sunmak, günümüz rekabet koşulları da göz önüne alındığında hayati derecede dikkat gösterilmesi gereken ve uzman kişilerce yürütülmesi zorunlu hale gelen […]
Mayıs 22, 2019
İhale Sözleşme Eğitimi

İhale Sözleşme Eğitimi

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer’i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse […]
Mayıs 22, 2019
Şikayet Süreçleri Eğitimi

Şikayet Süreçleri Eğitimi

Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı dinamizm mer’i mevzuattaki pek çok hükmün yeni koşullara uyarlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak gerek kamu idarelerinde gerekse […]