Haziran 8, 2022
ihale dökümanında işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemesi

İhale Dokümanında İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Düzenlemesine Yer Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Durumu İhalenin İptalini Gerektirir mi?

Yüklenici çalıştıracağı personellere ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğundan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin maliyetlerini teklif fiyata dahil ederek teklifini oluşturmalıdır.