İhale Danışmanı İstanbul

Temmuz 8, 2021

Sözleşmenin Kanuni Süreler Dikkate Alınmadan İmzalanmış Olması

Sözleşmenin Kanuni Süreler Dikkate Alınmadan İmzalanmış Olması Karar No              : 2021/UH.II-1292 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/142305 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2021 Yılı 32300 Ton […]
Temmuz 6, 2021

05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20/06/2021 tarihli ve 31517  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 05/07/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu […]
Haziran 23, 2021

Personel Giyim Giderlerinin Belirtilmemesine Karşın Bahse Konu Giderlerin Niteliği İtibariyle Yardımcı Giderler Başlığı Altında Yer Alan Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler İle Bu Gibi Unsurlar Kapsamında Değerlendirilebileceği

Personel Giyim Giderlerinin Belirtilmemesine Karşın Bahse Konu Giderlerin Niteliği İtibariyle Yardımcı Giderler Başlığı Altında Yer Alan Sözleşme Giderleri Ve Genel Giderler İle Bu Gibi Unsurlar Kapsamında […]
Haziran 19, 2021

Teknik Şartname’deki Sağlık-Net Sistemine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemelerin Mevzuata Aykırı Olması

Teknik Şartname’deki Sağlık-Net Sistemine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemelerin Mevzuata Aykırı Olması Karar No              : 2021/UH.I-1117 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/95720 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sbys-Ybys Hizmeti” […]
Haziran 17, 2021

İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Başvuruya Konu İhalede Yeterlik Belgesi Olarak Sunulması Gerektiğine İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Söz Konusu Belgenin Teklifleri Kapsamında Sunulmaması Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklilerin Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Yerinde Olmadığı

İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Başvuruya Konu İhalede Yeterlik Belgesi Olarak Sunulması Gerektiğine İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Söz Konusu Belgenin Teklifleri Kapsamında Sunulmaması Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı […]
Haziran 10, 2021

Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası

Ticaret Sicili Gazetelerinin Son Ortaklık Yapısını Gösterir Nitelikte Olmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay […]
Haziran 9, 2021

İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması

İdarenin Mevcut Güzergah Hatlarını Uzatma Hakkını İhale Dokümanına Eklemiş Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis […]
Haziran 6, 2021

Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi […]
Mayıs 31, 2021

Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı Karar No              : 2021/UH.IV-1010 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/154824 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Bursa İl Sağlık […]