Aşırı Düşük Teklif

Mayıs 29, 2024
Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİ AÇIK, NET VE İSTENİLEN MALİYET UNSURLARININ SPESİFİK ALT BİLEŞENLERİ BELİRTİLEREK YAPILMALIDIR

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA TALEBİNİN KAMU İHALE MEVZUATINA UYGUN YAPILMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, İDARE TARAFINDAN TEKLİFTE ÖNEMLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN MALİYET BİLEŞENLERİNİN AÇIK VE TEREDDÜDE MAHAL VERMEYECEK VE İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN AÇIKLANMASI İSTENİLEN MALİYET UNSURLARININ SPESİFİK ALT BİLEŞENLERİ BELİRTİLMEK SURETİ İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ YENİDEN YAPILMASI GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR.