Fiyat Farkı Kararnamesi

Ağustos 31, 2019

İdari Şartname Ve Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler İçin, Söz Konusu Kanun Maddesi Uyarınca İdarece Süre Uzatımı Verilmesinin Tek Başına Fiyat Farkı Verilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği

Kamu İhale Kurumunun, ihale dokümanında fiyat farkı öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verilmesi durumunda fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda yayımladığı son düzenleyici kurul kararlarının ne anlama geldiği […]