Haziran 26, 2021

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması

İsteklinin Toplam Cirosunun Yeterli Olmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Karar No              : 2021/UY.II-1158 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/562893 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Çine Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü […]
Mayıs 22, 2019

Bütçe Hizmetleri

Devlet muhasebesinde, kamu idarelerince gerçekleştirilen mali işlemler çalışmanın daha önceki bölümünde de belirtildiği üzere tahakkuk ve nakit esasına dayalı ikili bir sistem çerçevesinde muhasebe kayıtlarına aktarılmaktadır.Nakit […]
Mayıs 22, 2019
Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi Hizmetleri

Kurum genelinde olan ve oluşturulan stratejileri uygulayan; kurumun yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen; kurumun hedeflerini elde etmesi, makul bir güvence sağlamak, kurumu etkileyebilecek potansiyel […]
Mayıs 22, 2019
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Kameder tarafından yapılan araştırmalar ve sahadan gelen soru ve sorunlar sonucunda Kamu kurumları açısından büyük önem taşıyan “Devlet Muhasebesi” konusunda kamu idarelerinde önemli eksiklerin bulunduğunu tespit […]
Mayıs 22, 2019
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri

Taşınır Mal Yönetmeliğinin çıktığı 18.01.2007 tarihi ile bugün arasında mevzuatımızda önemli değişiklikler oluşmuştur. Taşınır yönetim hesabı açısından temel değişiklik, eskiden taşınır yönetim dönemi harcama birimleri tarafından […]
Mayıs 22, 2019
Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu Danışmanlık Hizmetleri

Kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan ve […]
Mayıs 22, 2019
Performans Programı Danışmanlık Hizmetleri

Performans Programı Danışmanlık Hizmetleri

Kamu idarelerinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren […]
Mayıs 22, 2019

Stratejik Plan Danışmanlık Hizmetleri

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik […]