İtirazen Şikayet Başvurusunun Süre Yönünden Reddi

Eylül 22, 2021

İhale Sürecinde Yeni Hukuki Durum Oluşturan Bir İşlem Olursa Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvuru Süresi Bu Duruma Göre Belirlenir

İhale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana geldiğinde başvuruya konu edilebilecek işlemi öğrenen ilgililer bu tarihten itibaren öngörülen sürede idareye başvurabilirler.
Eylül 17, 2021

Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir

idarenin gönderdiği karar bildiriminde itirazen şikayet başvurusu için süre verilmediyse, yapılan başvuru süre yönünden reddedilemez.