Mayıs 22, 2019
Kamu İhale Kurumu Duyuru

Kamu İhale Kurumu Duyuru

6518 sayılı kanun sonrasında Kamu İhale Kurumu’ndan beklenen hareket geldi ve Kurum  22.03.2014 tarihinden itibaren yapılacak itirazen şikayet başvurularında başvuru bedelleirni artırdı. Kamu İhale Kurmu’nun internt sitesi […]
Mayıs 22, 2019

4735 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu İş Artışı ve Eksilişleri KAMU ALIM SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞLERİ Kamu alımlarında çoğunlukla sözleşme yapılan miktarın idarelerin ihtiyacını tam karşılayabilmesi […]
Mayıs 22, 2019

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

1.  Kamu İhaleleri İle İlgili Genel Hususlar İdarenin ihtiyaçlarının karşılanması için gerçek veya tüzel kişilerle kamu ihale usulü uygulanarak yaptığı sözleşmelere “Kamu İhale Sözleşmeleri” adı verilmektedir. […]